Majelis Jemaat GPM Silo dari Masa ke Masa

[Ambon, Silo] Tugas-tugas pelayanan pekabaran injil dalam lingkup Gereja Protestan Maluku, bertumpu pada peran dan tanggung jawab Pendeta/Penginjil, yang didukung oleh Para Penatua dan Diaken. Pendeta dan Penginjil adalah sebuah jabatan yang dipikul sepanjang umur. Namun Para Penatua dan Diaken, adalah jabatan pelayan khusus yang disandang dalam periodisasi tertentu [dahulu berlaku 4 tahun, tetapi sekarang berlaku 5 tahun]. Para Pendeta, Penatua dan Diaken terstruktur dalam sebuah badan pelayanan, yang disebut Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku.

Berikut ini ditampilkan komposisi Anggota Majelis Jemaat GPM Silo dari periode 1986 sampai dengan saat ini, yang sempat tercatat berdasarkan Buku Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Jemaat GPM Silo Klasis Kota Ambon dan data pada Kesekretariatan Jemaat GPM Silo. Lebih dari pada itu, sesungguhnya periodisasi Majelis Jemaat GPM Silo ini telah berlangsung sejak tahun 1923, di gedung Gereja Silo Pertama yang di bangun di Jl. A. M. Sangadji [lihat berita : Pendeta-Pendeta yang pernah bertugas di Jemaat GPM Silo]; Namun disebabkan keterbatasan data, sebagai akibat terbakarnya gedung Gereja Silo pada Tanggal 26 Desember 2000, mengakibatkan tidak/belum semua data periodisasi Majelis Jemaat GPM Silo dapat ditampilkan.

ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO

PERIODE 1986 – 1990

No. PENATUA No DIAKEN
1 S. Noya 1 Ny. M. Egbert
2 A. A. Parera 2 Ny. M. Sahetapy
3 R. Louhenapessy 3 P. Polnaya
4 A. Tumasouw 4 Ny. Tomatala/Risakotta
5 A. J. Pattiselanno 5 Ny. M. E. Hitipeuw
6 S. Putileihalat 6 Nn. E. Ch.Pelupessy
7 S. Andries 7 Nn. C. E. Lukimahua
8 J. S. J. Leiwaherilla 8 Ny. N. Lopulalan
9 D. da Costa 9 Ny. R. Pattiselanno
10 P. St. Philipus 10 Nn. H. M. Tapilouw
11 J. C. Kaihena 11 J. Leskona
12 J. F. Talakua 12 Ny. D. H. Tahapary
13 M. Latupeirissa 13 Ny. L. Talanne
14 Ch. Maurits 14 P. Raturomon
15 J. P. Mailoa 15 Ny. P. Mangontan
16 H. Rieuwpassa 16 Bpk. A. Mailoy
17 J. van Harling 17 Ny. J. Ayal
18 P. T. Polnaya 18 F. Nendissa
19 A. Tahapary 19 F. N. Pieter
20 Ny. M. Nussy/Tatipatta 20 S. van Harling

 

ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO

PERIODE 1990 – 1994

(akhir periodisasi 4 tahun pelayanan)

No. PENATUA No DIAKEN
1 Nn. W. Sahusilawane 1 Ny. A. E. Risakotta/S
2 A. A. Parera 2 Fredy Rasam
3 St. Tomatala 3 Ny. E. Sopacua/W
4 P. M. Tisera 4 F. N. Bernard
5 A. Tomasouw 5 Ny. A. Timotius
6 R. Pattiasina 6 W. Risakotta
7 S. Engko 7 Ny. E. Ririmase
8 Ny. M. Nussy/Tatipatta 8 Ny. R. Pattiselanno
9 M. Kailola 9 Ny. J. Toumahu/S
10 Ny. M. Hukom 10 Ny. L. Talanne
11 J. J. Pelupessy 11 P. F. Berhitu
12 St. Philipus 12 Ny. F. Luhukay
13 S. H. Maelissa 13 Nn. E. Ch.Pelupessy
14 J. C. Kaihena 14 Ny. S. Baruta
15 F. J. Selanno 15 Ny. M. Mahulette
16 Ch. Nendissa 16 A.S. Lesilolo
17 J. P. Mailoa 17 Ny. E. Pattikawa
18 J. F. Talakua 18 F. Nendissa
19 P. Raturomon 19 Ny. M. Andries
20 Ny. M. Wattimury 20 A. Tukloy

 

 PEMBAGIAN TUGAS MAJELIS JEMAAT DI 14 SEKTOR PELAYANAN

JEMAAT GPM SILO PERIODE 1990 – 1994

(akhir periodisasi 4 tahun pelayanan)

 

SEKTOR. No DIAKEN
Sektor 1 1 Penatua Nn. W. Sahusilawane
2 Diaken Ny. A. E. Risakotta/S
3 Diaken Fredy Rasam
Sektor 2 4 Penatua A. A. Parera
5 Diaken Ny. E. Sopacua/W
Sektor 3 6 Penatua St. Tomatala
7 Penatua P. M. Tisera
8 Diaken F. N. Bernard
Sektor 4 9 Penatua A. Tomasouw
10 Penatua R. Pattiasina
11 Diaken Ny. A. Timotius
Sektor 5 12 Penatua S. Engko
13 Diaken W. Risakotta
Sektor 6 14 Penatua Ny. M. Nussy/Tatipatta
15 Penatua M. Kailola
16 Diaken Ny. E. Ririmase
Sektor 7 17 Penatua Ny. M. Hukom
18 Penatua J. J. Pelupessy
19 Diaken Ny. R. Pattiselanno
Sektor 8 20 Penatua St. Philipus
21 Penatua S. H. Maelissa
22 Diaken Ny. J. Toumahu/S
Sektor 9 23 Penatua J. C. Kaihena
24 Diaken Ny. L. Talanne
25 Diaken P. F. Berhitu
Sektor 10 26 Penatua F. J. Selanno
27 Diaken Ny. F. Luhukay
28 Diaken Nn. E. Ch.Pelupessy
Sektor 11 29 Penatua Ch. Nendissa
30 Diaken Ny. S. Baruta
31 Diaken Ny. M. Mahulette
Sektor 12 32 Penatua J. P. Mailoa
33 Diaken A. Lesilolo
34 Diaken Ny. E. Pattikawa
Sektor 13 35 Penatua J. F. Talakua
36 Diaken F. Nendissa
37 Diaken Ny. M. Andries
Sektor 14 38 Penatua P. Raturomon
39 Penatua Ny. M. Wattimury
40 Diaken A. Tukloy

 

ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO

PERIODE 1995 – 2000

No. PENATUA No DIAKEN
1 Nn. W. Sahusilawane 1 Ny. A. E. Risakotta/S
2 Ny. R. Soselissa/Nussy 2 Ny. E. Sopacua/W
3 S.A.J. Sahertian 3 Ny. F. Tetelepta
4 J. Lasamahu 4 Ny. D. Louhenapessy
5 J. Sopacua 5 F. N. Bernard
6 H.A. Sahilatua 6 Ny. M. J. Wesplat
7 Ny. A. Timotius 7 Ny. A. Malessy/T
8 W. Risakotta 8 Ny. A. Andries
9 P.J. Engel 9 Ny. S. Samson/L
10 M. Kailola 10 Ny. E. Ririmase
11 Ny. M. Hukom/L 11 Ny. J. Pattiasina
12 B. Afitu 12 L. Kundre
13 F.J. Selanno 13 Ny. M. Malioy/Sopacua
14 Ch. Maurits 14 Ny. S. Baruta/Manuputty
15 Ch. Nendissa 15 Ny. M. Mahulette/S
16 A.S. Lesilolo 16 Ny. M.E.J. Lohenapessy

 

PEMBAGIAN TUGAS MAJELIS JEMAAT DI 16 SEKTOR PELAYANAN

JEMAAT GPM SILO PERIODE 1995 – 2000

SEKTOR. No DIAKEN
Sektor 1 1 Penatua Nn. W. Sahusilawane
2 Diaken Ny. A. E. Risakotta/S
Sektor 2 3 Penatua Ny. R. Soselissa/N
4 Diaken Ny. E. Sopacua/W
Sektor 3 5 Penatua S.A.J. Sahertian
6 Diaken Ny. F. Tetelepta
Sektor 4 7 Penatua J. Lasamahu
8 Diaken Ny. D. Louhenapessy
Sektor 5 9 Penatua J. Sopacua
10 Diaken F.N. Bernard
Sektor 6 11 Penatua H.A. Sahilatua
12 Diaken Ny. M.J. Wesplat
Sektor 7 13 Penatua Ny. A. Timotius
14 Diaken Ny. A. Malessy/T
Sektor 8 15 Penatua W. Risakotta
16 Diaken Ny. A. Andries/T
Sektor 9 17 Penatua P.J. Engel
18 Diaken Ny. S. Samson/L
Sektor 10 19 Penatua M.E. Kailola
20 Diaken Ny. E. Ririmase/M
Sektor 11 21 Penatua Ny. M. Hukom/L
22 Diaken Ny. J. Pattiasina
Sektor 12 23 Penatua B. Afitu
24 Diaken. L. Kundre
Sektor 13 25 Penatua F. J. Selanno
26 Diaken Ny. L. Malioy/S
Sektor 14 27 Penatua Ch. Maurits
28 Diaken Ny. S. Baruta
Sektor 15 29 Penatua Ch. Nendissa
30 Diaken Ny. M. Mahulette
Sektor 16 31 Penatua A.S. Lesilolo
32 Diaken Ny. M.E.J. Louhenapessy/L

 

ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO

PERIODE 2000 – 2005

No. PENATUA No DIAKEN
1 Nn. W. Sahusilawane 1 Ny. A. E. Risakotta/S
2 Ny. R. Soselissa/Nussy 2 Ny. J. Soplantila/Mailoa
3 S.A.J. Sahertian 3 Ny. C. Sopacua/L
4 J. Th. M. Sipahelut 4 Nn. C. Mustamu
5 J. Sopacua 5 M. Tuanakotta
6 P. Leiwaherilla 6 Nn. L. Souhoka
7 A. Tomasuow 7 Ny. A. Sasabone/T
8 H.J.S. Loppies 8 Ny. A. Andries/T
9 P.J. Engel 9 Ny. S. Samson/L
10 A. Mailuhu 10 Ny. E. Ririmase
11 Ny. H. Pangkerego/H 11 Ny. J. Tattu/Pattiasina
12 Ny. F. Luhukay/L 12 Ny. J. Gardjalay/L
13 L. Kundre 13 Ny. L. Malioy/Sopacua
14 Ch. Maurits 14 Ny. J. Tuhumury/P
15 Ch. Nendissa 15 Ny. M. Mahulette/S
16 Ny. P. Mailoa/Siahaya 16 Ny. M.E.J. Lohenapessy

 

ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO

PERIODE 2005 – 2010

No. PENATUA No DIAKEN
1 Ny. H. Metekohy/A 1 S.A.F. Aipassa
2 J. Mahulette 2 Ny. J. Soplantila/Mailoa
3 J. M. Parera 3 Ny. C. Sopacua/Loppies
4 D. J. Noya 4 Ch. A. Parera
5 S. P. Soegijono 5 Nn. C. Mustamu
6 F. N. Bernard 6 Ny. N.J. Hitipeuw/Noya
7 P. Leimeherilla 7 Ny. Ch. R. Van Harling/Thomas
8 J. P.Pattipawae 8 Nn. L.Y.E. Souhoka
9 A. Risakotta 9 Ny. H. Tomasouw/Matulessy
10 Ny. W. Kailola/B 10 Ny. G. A. Lewerissa/Titaheluw
11 A. Mailuhu 11 Ny. C. Respessy/Pattinama
12 Ny. H.F. Pangkerego/H 12 Ny. D. Pattiasina/Helaha
13 Ny. F. Luhukay/L 13 Ny. L.C.J. Berhitu/Pesiwarissa
14 P. Pitna 14 Ny. J. Gardjalay/Leatemia
15 J. Istia 15 Nn. F. Matulessy
16 R. Lekahena 16 Ny. J. Tuhumury/Pesiwarissa
17 Ny. E. Sahertian/T 17 Nn. M.E. Wattimena
18 Ny. S.J. Riupassa/de kock 18 Ny. D. Bakarbessy/Putuhena

 

ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO

PERIODE 2010 – 2015

No. PENATUA No DIAKEN
1 S.A.F. Aipassa 1 S. Tabalessy
2 Ny. H. Metekohy/A 2 Nn. Lanny Tangke
3 Ny. R. Soselissa 3 Ny. D. Tumangken
4 Ch. A. Parera 4 H. Sahetapy
5 H. Parera 5 Nn. M. Hehanussa
6 D. J. Noya 6 M. K. Lourens
7 B. Th. Sipahelut 7 Ny. W. Lasamahu
8 M. Tuanakotta 8 Ny. Ch. R. Van Harling/Thomas
9 D. Soukotta 9 Ny. N. Hitipeuw/Noya
10 L. Sahertian 10 L. Latuheru
11 Ny. Elsa Pieters 11 M. Risakotta
12 J. P.Pattipawae 12 Ny. F. Luhukay
13 Ny. A. Tomasouw 13 Ny. J. Pattiasina
14 A. Risakotta 14 Ny. G.A. Lewerissa/Titaheluw
15 D. N. Kaya 15 Nn. S. Loppies
16 Ny. W. Kailola/B 16 Ny. S. Samason
17 Ny. E. Ririmase 17 Ny. Ch. Mailuhu
18 Nn. J. Tanasale 18 Ny. I. Berhitu
19 Ny. A. Jozias 19 H. Gerrits
20 P. Pitna 20 A. Tahapary
21 J. R.Egbert 21 Ny. R. Gaspers/M
22 Nn. F. Pattiselano 22 Ny. A. Pattiasina
23 J. Istia 23 Ny. F. Makooy
24 C. Nendissa 24 Ny. J. Siahaya
25 R. Talanila 25 Ny. L. Wattimury/Tupamahu
26 Ny. E. Sahertian/T 26 Ny. D. Bakarbessy/Putuhena
27 Ny. S.J. Riupassa/de kock 27 Ny. M. Louhenapessy

 

ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO

PERIODE 2015 – 2020

No. PENATUA No DIAKEN
1 M. H. Pentury 1 Ny. D. Tumangken
2 Stanley Tabalessy 2 Nn. Imelda Tabalessy
3 Ny. R. Soselissa 3 Ny. Lanny Tapilouw/Tangke (studi S2)

Ny. Novanda Djasmita/Risakotta (14-10-2018)

4 Nn. A. Huwae 4 Nn. M. Hehanussa
5 Herman Sahetapy 5 Ny. Grace Parera/P
6 H. Wattimury 6 M. K. Lourens
7 J. Th. Sipahelut 7 Ny. W. Lasamahu
8 Richard Luhukay 8 Ny. J. Sopacua/T
9 M. Tuanakotta 9 Ny. G.A. de Fretes
10 L. Sahertian 10 Michael Risakotta
11 Ny. Elsa Pieters 11 P. Lewaherilla
12 Ny. A. Sasabone 12 Ny. F. Luhukay
13 Ny. A. Pattiasina/S 13 Ny. E. Tetehuka
14 D. N. Kaya 14 Ny. O.S. Kastanya/K
15 Nn. Sandra Loppies 15 (S.P. Titaheluw-meninggal) Ny. F. Nunumete
16 Ny. E. Ririmase 16 Ny. D. Pattisina
17 Ny. S. Samson 17 Ny. Ch. Mailuhu
18 Nn. J. Tanasale 18 H. Gerrits
19 Ny. Rina Gaspersz 19 Ny. R. Waas/A
20 Ny. A. Jozias 20 Ny. A. Lahumeten/M
21 J. R.Egbert 21 Agustinus Matulessy
22 Ny. A.H. Pattiasina 22 (Ny.H.Seharlawan meninggal)

Nn. Mayrekel Luhukay (30-12-2018)

23 Elias Z. Leasa 23 Ny. Leonora Tomasoa/T
24 Ny. L Wattimury 24 Ny. E. Kainama/S
25 C. Nendissa 25 Ny. R. Tuhumury/T
26 Victor Mailoa 26 Ny. K. Wattimury
27 Ny. V. Louhenapessy 27 D. Louhenapessy (studi S3)

Jossy Pattikawa (14-10-2018)

 

 

Sumber data :

  • Buku Pertumbuhan dan Perkembangan Jemaat GPM Silo Klasis Kota Ambon, Cet Tahun 2010 ISBN 978-602-98366-0-8
  • Buku Persidangan Jemaat GPM Silo Tahun 2013
  • Buku Persidangan Jemaat GPM Silo Tahun 2017

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *