HUT Kelahiran dan Pernikahan, 7 – 13 Okt 2018

[jemaatgpmsilo.org – Ambon]
Kami mengucapkan selamat HUT Kelahiran dan HUT Pernikahan bagi anggota dan keluarga jemaat GPM Silo yang mengalami sukacita / kebahagiaan pada :

 Hari Minggu, 7 Oktober s/d  Sabtu, 13 Oktober 2018

 

HUT KELAHIRAN

No TANGGAL NAMA JEMAAT SEKTOR
1. 7 Oktober Bpk. N. Riry I
2. 7 Oktober Theresia Pattiasina I
3. 7 Oktober Donald Sahilatua IV
4. 7 Oktober Bpk. P. Lewaherilla V
5. 7 Oktober Yusran Ubwarin VI
6. 7 Oktober Fabio Manuhuttu VII
7. 7 Oktober Tertiamor Soegijono VIII
8. 7 Oktober Michael Tamtelahitu X
9. 7 Oktober Ibu T. Talanila/T XI
10. 7 Oktober Bebby Maloky XI
11. 7 Oktober Almendo Amanupunyo XI
12. 8 Oktober Bpk. S. Maulany III
13. 8 Oktober Vigdonsca Sanlay I
14. 8 Oktober Ibu N. Wattimena/S I
15. 8 Oktober Bpk. W. Sipakoly I
16. 8 Oktober Ibu V. Pelupessy II
17. 8 Oktober Martha Patty IV
18. 8 Oktober Riana Lewerissa VII
19. 8 Oktober Dimas Haikuty X
20. 8 Oktober Penny Mayaut XII
21. 8 Oktober Jossy Teterissa XII
22. 8 Oktober Gavriel Pattikawa XII
23. 9 Oktober Joachim Ahar I
24. 9 Oktober Keren Thomas I
25. 9 Oktober Yandri Frans IV
26. 9 Oktober Eva Gaspersz VI
27. 9 Oktober Stevany Samson VIII
28. 9 Oktober Bpk. S. Wusono IX
29. 9 Oktober Ibu I. Wusono IX
30. 9 Oktober Ibu L. Telussa XI
31. 9 Oktober Nona Kiriwenno XII
32. 9 Oktober Rafael Parinussa XII
33. 10 Oktober Violeta Tomasoa III
34. 10 Oktober Zane Lole III
35. 10 Oktober Ibu T. Fongjoyo II
36. 10 Oktober Ibu Y. Manuhuttu VII
37. 10 Oktober Ibu H. pattisina VIII
38. 10 Oktober Eugenia Wattimena VIII
39. 10 Oktober Ibu N. Siahaya XI
40. 11 Oktober Bpk. O. Corputty III
41. 11 Oktober Ibu H. Souhoka VI
42. 11 Oktober Bpk. J. Pattimahu VI
43. 11 Oktober Ina Wattimena X
44. 11 Oktober Ibu M. Leasa XI
45. 11 Oktober Lia Timisela XII
46. 11 Oktober Tia Timisela XII
47. 12 Oktober Glen Thomas I
48. 12 Oktober Yance Sipakoly I
49. 12 Oktober Ibu O. Nanulaitta I
50. 12 Oktober Selly Perulu I
51. 12 Oktober Vian Latupeirissa VII
52. 12 Oktober Ibu L. Latuny VIII
53. 12 Oktober Ibu N. Sapakoly X
54. 12 Oktober Ibu P. Lainata XI
55. 13 Oktober Marlon Patty IV
56. 13 Oktober Nova Suripatty IV
57. 13 Oktober Aldrianno Pattisina VIII
58. 13 Oktober Desy Tanasale IX
 

HUT PERNIKAHAN

 

No. TANGGAL NAMA JEMAAT SEKTOR
1. 8 Oktober Kel. A. Rieuwpassa VI
2. 9 Oktober Kel. W. Sipakoly I
3. 9 Oktober Kel. J. Wattimena I
4. 9 Oktober Kel. L. Sopacua II
5. 9 Oktober Kel. J. Latekay II
6. 9 Oktober Kel. J. Pattisina VIII
7. 10 Oktober Kel. Y. Lakuteru I
8. 10 Oktober Kel. Ibu J. Thenu II
9. 10 Oktober Kel. H. Salelatu XII
10. 11 Oktober Kel. D. Soukotta IV
11. 11 Oktober Kel. Ibu E. Kainama VIII
12. 12 Oktober Kel. E. Dumatubun VI
13. 13 Oktober Kel. Ibu J. Soplantila I

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

John Brown Womens Jersey